Borgoe Golden Goal!

Actievoorwaarden Spaar alle 6 Borgoe Gold Euro 2021 flessen:  

 • Je kunt deelnemen aan deze actie door de limited edition Borgoe Gold Euro 2021 flessen aan te schaffen en mee te doen met de wekelijkse acties via onze social media kanalen;
 • Elke week maak je kans op :

- Een Borgoe pakket t.w.v. SRD 1.000,-  of een Tulip Gift Card van SRD 500,-.

 • De hoofdprijs (1 prijswinnaar) van deze actie is: 1x Smart TV en een Borgoe pakket t.w.v. SRD 5.000,-;
 • Volg de social mediakanalen voor de wekelijkse actie posts en deelname. In de comment kan je meedoen door een foto te plaatsen van het aantal flessen die wordt gevraagd;
 • Om deel te nemen aan deze actie dien je de limited edition Borgoe Gold Euro 2021 flessen te hebben gekocht tijdens de actieperiode. De hoeveelheid wordt aangegeven in de post;
 • De foto met daarin het juiste aantal flessen en de meeste reacties wint;
 • Bij prijsafgifte dien je de gekochte flessen te laten zien op het hoofdkantoor van SAB;
 • Uitsluitend unieke winnaars per prijs afgifte;
 • Als je niet hebt gewonnen, mag je bij vervolgacties weer deelnemen;
 • SAB is te allen tijde gerechtigd om in geval van onregelmatigheden, fraude of vermoeden van fraude (d.m.v. gebruik van fake likes of like-generators) personen uit te sluiten van deelname;
 • De prijswinnaars worden in de comment van de betreffende post bekendgemaakt.

 Actievoorwaarden Voorspel en win:

 • Koop, voorspel en maak kans op prijzen bij de wedstrijden in de groepsfase van de 6 limited edition landen en vervolg wedstrijden. Dit zijn: Nederland, Italië, Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland;
 • Bij elke wedstrijd zal een post geplaatst worden. In de comments van deze post plaats je:

- Een foto van je Borgoe Gold Euro 2021 fles.

- De voorspelling van de eindstand.

 • Onder de eindstand wordt verstaan: De eindstand na 90 minuten speeltijd + eventuele verlenging. Penalty’s worden niet meegerekend;
 • Per wedstrijd vindt er een trekking plaats middels een random selectie uit alle juiste antwoorden;
 • Je kan 1 comment plaatsen voor deelname;
 • Je mag deze comment niet editen;
 • Deelname kan uitsluitend tot de start/ aftrap van de wedstrijd;
 • De winnaars maken kans op een pakket bestaande uit:

-  1 fles Borgoe Gold

-  1 T-shirt

-  1 Pet

-  Mondkap

-  Glazen

-  Viltjes

Prijzen ophalen en publicatie

 • Winnaars zullen in de comments bekend worden gemaakt van de geplaatste post per actie
 • Je wordt gevraagd vervolgens een PM te sturen voor verdere informatie over de overhandiging van de prijs.
 • Winnaars dienen de Borgoe Gold Euro 2021 fles(s)en mee te nemen.
 • Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor (contant) geld of tegoedbonnen.
 • De deelnemer geeft SAB toestemming om foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Indien de winnaar niet akkoord gaat met bovenstaande, wordt de eerstvolgende winnaar gekozen op basis van de gelde actievoorwaarden.
 • De deelnemer geeft SAB toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie. 

Aansprakelijkheid

 • SAB en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voort kan vloeien uit deze actie.
 • SAB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken of storingen in apparatuur, software, telecommunicatie- of internetverbindingen en gedragingen van derden.

Slotbepalingen

 • SAB is gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen of de actie op te schorten of te beëindigen;
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist SAB;
 • In geval van vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt SAB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten of de actie geheel of gedeeltelijk te laten vervallen;
 • Borgoe is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam;
 • Het Surinaams recht is van toepassing;
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen via  worden gericht aan SAB  Marketing  per e-mail naar marketing@sabrum.com of op het telefoonnummer 473344 toestel 246 van maandag tot en met vrijdag van 08:00 - 15:00 uur.