Marienburg Rum 65% Summer Vacay!

Mariënburg Rum 65%  Summer Vacay actievoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Mariënburg Rum 65% Summer Vacay” campagne, lopend van 6 september t/m 4 oktober 2021, van Suriname Alcoholic Beverages N.V., hierna te noemen SAB.

Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats op de door SAB aangegeven wijze.
Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
Minimumleeftijd voor deelname: 18 jaar.
De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

  • Deelname is uitgesloten voor het personeel van SAB NV en SABD.

Actievoorwaarden:

  • Je kunt deelnemen aan deze actie door mee te doen met de wekelijkse acties  via onze social media kanalen;
  • Volg de Marienburg Rum Facebook social mediakanaal voor de wekelijkse actie posts en deelname. In de comment kan je meedoen door een video te plaatsen van je cocktail;
  • Er wordt gelet op de basis ingredienten voornamelijk Marienburg Rum 65% en de creativiteit;
  • Uitsluitend unieke winnaars per prijs afgifte;
  • Als je niet hebt gewonnen, mag je bij vervolgacties weer deelnemen;
  • SAB is ten alle tijde gerechtigd om in geval van onregelmatigheden, fraude of vermoeden van fraude (d.m.v. het geen gebruik maken van “Mariënburg Rum 65%” als basis ingedrient) personen uit te sluiten van deelname;
  • De prijswinnaars worden in de comment van de betreffende post bekendgemaakt;
  • De winnaars maken kans op Mariënburg Rum goodies.

 

Aansprakelijkheid

SAB is niet verantwoordelijk voor gebreken of storingen in apparatuur, software, telecommunicatie- of internetverbindingen en gedragingen van derden.