Belfor en Tosendjojo lanceren Stichting Verantwoord Alcohol Gebruik Suriname

19 augustus 2019

STIMULEREN VAN VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK
STIVASUR heeft tot doel het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik en draagt dit uit middels zelfregulering. De leden van STIVASUR benadrukken middels zelfregulering hun verantwoordelijkheid naar de samenleving waarin zij opereren, doordat zij uit eigen initiatief zichzelf verbinden tot het verantwoord promoten en verkopen van de alcohol houdende producten dat zij produceren, importeren en verkopen. STIVASUR focust zich op het voorkomen van het rijden onder invloed, verantwoorde marketing, het voorkomen van alcoholgebruik door minderjarigen en klant en consumenteninformatie/voorlichting.

GESLAAGDE LANCERING
STIVASUR is gelanceerd in aanwezigheid van ruim 40 speciale gasten vanuit verschillende overheidsinstanties, NGO’s en het bedrijfsleven. Tijdens de persconferentie werden drie gasttoespraken gegeven, waaronder de heer Dr. Patrick Antoine, Vertegenwoordiger Regional Beverage Alcohol Alliance(RBAA) die speciaal uit Trinidad & Tobago is overgekomen. De heer Antoine benadrukte het belang van zelfregulering binnen de Surinaamse alcohol branche. Ook schetste hij de ontwikkelingen met betrekking tot zelfregulering binnen de alcohol branche op internationaal niveau. “Het is fantastisch te zien dat ook Suriname nu een Stichting Verantwoord alcoholgebruik heeft.” Aldus Dr. Patrick Antoine RBAA. 

Rene Kruijt, Voorzitter STIVASUR heeft de stichting aan de aanwezigen geïntroduceerd en een korte presentatie gegeven over de achtergrond en doelstellingen van de stichting. Hierbij is tevens aangegeven wat STIVASUR zal ondernemen en wat het belang is van de aanwezigheid van deze stichting binnen de Surinaamse samenleving. Peter de Wolf, Directeur Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie Nederland heeft de stichting via een video boodschap gefeliciteerd met haar lancering en veel succes gewenst voor in de toekomst. “De oprichters van STIVASUR geven met dit initiatief aan dat zij hun verantwoordelijkheid kennen en deze ook nemen.” Aldus Peter de Wolf, Directeur Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie Nederland.

Minister E. Belfort van Justitie en Politie doet een beroep op de Surinaamse samenleving om de activiteiten van STIVASUR op de voet te volgen. Minister Tosendjojo van Handel en Industrie benadrukte in zijn toespraak hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven een samenwerking aan gaat om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren. Ook gaf hij aan dat het ministerie van Handel en Industrie hun volledige medewerking zal leveren.

Tot slot werd het bestaan van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname bekroond met de officiële onthulling van haar logo.

VOLLE AGENDA
Nu de stichting officieel is gelanceerd zal deze de komende jaren veel gaan ondernemen op het gebied van verantwoord alcohol gebruik. “STIVASUR zal na deze geslaagde lancering zeker niet stil zitten. Zo gaan we eraan werken om in oktober een reclame code voor alcoholhoudende drank te introduceren. Dit is een reclame code waaraan de in de stichting verenigde partijen zich zullen houden. Ook zal de stichting zich in 2016 enorm richten op het voorkomen van alcohol in het verkeer. De vier STIVASUR leden Surinaamse Brouwerij N.V., Suriname Alcoholic Beverages N.V., King’s Enterprises N.V. en Sranan Biri N.V., hebben zich allen gecommitteerd aan het programma en de doelstellingen van de stichting.” Aldus Rene Kruijt, Voorzitter STIVASUR.