Marienburg Rum 65% Summer Vacay!

06 september 2021

Mariënburg Rum 65% actievoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Mariënburg Rum 65%” campagne, lopend van 6 september t/m 4 oktober 2021, van Suriname Alcoholic Beverages N.V., hierna te noemen SAB.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door SAB aangegeven wijze;
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden;
 • Minimumleeftijd voor deelname: 18 jaar;
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden;
 • Deelname is uitgesloten voor het personeel van SAB NV en SABD.

Actievoorwaarden

 • Je kunt deelnemen aan deze actie door mee te doen met de wekelijkse acties  via onze Mariënburg Rum FB social media kanaal;
 • Volg de Mariënburg Rum FB social media kanaal voor de wekelijkse actie posts en deelname. In de comment kan je meedoen door een video te plaatsen van je cocktail;
 • Er wordt gelet op de basis ingrediënten en de creativiteit;
 • Uitsluitend unieke winnaars per prijs afgifte;
 • Als je niet hebt gewonnen, mag je bij vervolgacties weer deelnemen;
 • SAB is ten alle tijde gerechtigd om in geval van onregelmatigheden, fraude of vermoeden van fraude (d.m.v. het geen gebruik maken van “Mariënburg Rum 65%” als basis ingrediënt) personen uit te sluiten van deelname;
 • De prijswinnaars worden in de comment van de betreffende post bekendgemaakt;
 • De winnaars maken kans op Mariënburg Rum goodies.

 

Aansprakelijkheid

SAB is niet verantwoordelijk voor gebreken of storingen in apparatuur, software, telecommunicatie- of internetverbindingen en gedragingen van derden.